Контакт с нас

   

Мениджмънт Бизнес Машини ООД

гр. София 1463 Бизнес център "България"

бул. "Витоша"№ 146 , вх. Б,ет. 5

Тел: (+359 2) 805 17 15

Тел: (+359 2) 850 06 00

Факс: (+359 2) 805 17 17

E-Mail : info@uniball.bg

 

           
 

име

 

E-mail

  
 


Моля , напишете съобщение..